Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phát triển nông thôn mới - Chia sẻ từ cộng đồng yêu nông nghiệp về Cay Lua
Phòng trừ bệnh đốm nâu hại lúa

Phòng trừ bệnh đốm nâu hại lúa

Nhiều diện tích lúa mùa sớm ở đồng bằng sông Hồng đang trong giai đoạn đứng cái, mật độ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 thấp. Tuy nhiên bệnh đốm nâu đã phát sinh gây hại một số ruộng.
Khắc phục diện tích lúa sau gieo cấy gặp mưa bão

Khắc phục diện tích lúa sau gieo cấy gặp mưa bão

Hiện nay, diện tích lúa mùa sớm ở một số địa phương cơ bản gieo cấy xong, trà mùa trung đang gieo cấy.
Xem nhiều nhất

Cách nuôi chim chào mào

155.3 k lượt xem