Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa đông

Hiện nay tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ở tỉnh ta đã tạm lắng. Tuy nhiên một số tỉnh đã tái phát các ổ dịch trên gia súc, gia cầm.

Đây có thể là dấu hiệu của một đợt dịch mới trên gia súc, gia cầm trong mùa đông năm nay.

>>> Xem thêm: Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa đông

Theo các số liệu dịch tễ, các đợt dịch trên gia súc gia cầm thường xuất hiện vào mùa đông xuân do thời tiết thay đổi, nhiệt độ môi trường lạnh tạo điều kiện cho nhiều loại mầm bệnh tồn tại và phát triển. Bệnh cạnh đó hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm trong những tháng cuối năm tạo nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa đông này, thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp Và PTNT, tỉnh ta đã quán triệt các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp không chủ quan lơ là đối với sự tái phát dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa đông xuân nhất là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và bệnh tai xanh ở lợn. Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các cấp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng thú y của địa phương và cấp chính quyền cơ sở tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi xảy ra; khuyến khích vận động các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, báo cáo dịch kịp thời, không giấu dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ.

Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông và thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn. Tăng cường công tác kiểm dịch kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật. Các địa phương đang khẩn trương thực hiện có hiệu quả việc tiêm phòng vác xin LMLM cho gia súc và chuẩn bị tiêm phòng vác xin cúm gia cầm đợt 2 năm 2018.

Chia sẻ

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

@ Kỹ thuật nuôi trồng