Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Tìm hiểu kỹ thuật trồng rau kinh giới

Kinh giới với đặc tính thích ứng rộng, dễ trồng, kinh giới có thể trồng nhiều vụ, trồng được trên nhiều loại đất khác nhau. Sau đây là kỹ thuật trồng rau kinh giới

1. Thời vụ

Gieo tháng 1 – tháng 2, trồng tháng 2 tháng 3. Tuổi cây con 30 -35 ngày hoặc khi cây có 5 -6 lá thật.

Tìm hiểu kỹ thuật trồng rau kinh giới

2. Đất trồng

Chọn đất thịt nhẹ, có độ pH từ 6,5 – 7, giàu mùn, ở nơi dễ chủ động nguồn nước tưới tiêu, xa khu công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, xa nguồn nước thải và chất thải. Đất được cày bừa kỹ tơi nhuyễn.

-Lên luống rộng : 1 – 1,2m, cao 30cm, rãng luống 30cm.

-Mật độ, khoảng cách : hàng x hàng 20 – 25cm; cây x cây :20cm

3. Bón phân

Lượng phân bón dựa trên bảng sau:

Loại phân Tổng số Bón lót Bón thúc
Kg/ha Kg/sào Kg/ha Kg/sào Kg/ha/lần Kg/ha/lần
Phân hữu cơ hoai mục 20.000 720 20.000 720
Đạm urê 150 5,4 50 1,8 10 0,36
Lân Super 400 14,5 400 14,5
Kali sunphat 120 4,5 40 1,5 8 0,3

Nếu thiếu phân hữu cơ bón lót có thể bổ sung, thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh ( Phân trùn nguyên chất).

Bón thúc : số phân còn lại bón thúc 10 lần sau mỗi lần thu hoạch.

4. Tưới nước

Nguồn nước tưới : cần sử dụng nước sạch để tưới ( nước phù sa được dẫn trực tiếp hoặc nước giếng khoan). Phải giữ ẩm thường xuyên cho rau kinh giới.

5. Phòng trừ sâu bệnh

Kinh giới ít bị sâu bệnh, thường chỉ bị sâu róm phá hoại. Khi đ1o ta dùng Sherpa 10EC 0,1% và Trebon 10EC 0,2% nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly 7 – 10 ngày.

6. Thu hoạch

Kinh giới cho thu hoạch nhiều lứa trong năm, vụ xuân hè 15 – 20 ngày/lứa, vụ thu 30 – 35 ngày/lứa. Ngừng thu hái khi cây ra hoa. Sau khi thu hoạch rửa sạch bằng nước, để ráo và bó mớ trước khi tiêu thụ.

Chia sẻ
NỘI DUNG CHÍNH

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

@ Kỹ thuật nuôi trồng