Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Cả nước chuyển đổi 51.450ha đất lúa sang cây trồng khác

Theo Bộ NN& PTNT, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã chuyển đổi được 51.450ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác như: Rau, quả, cây công nghiệp lâu năm, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao, tăng 18.650ha so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, các tỉnh phía Nam chuyển đổi được 39.950ha, các địa phương phía Bắc 11.500ha. Nhiều địa phương tích cực xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa gạo, rau, hoa... gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

>>> Xem thêm: Kỹ thuật trồng bưởi da xanh thu quả quanh năm

Cả nước chuyển đổi 51.450ha đất lúa sang cây trồng khác

Các vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung quy mô lớn được duy trì, thâm canh cao; nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung phát triển đem lại giá trị cao gấp 5-6 lần so với cấy lúa.

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền; đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Chia sẻ

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

@ Kỹ thuật nuôi trồng