Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Chim cu gáy bổ 8 - hậu 5 độc đáo

Theo các chuyên gia về chim cảnh - hội những người chơi chim cả từ Nam chí Bắc: Giọng cu gáy bổ 6, bổ 7 (hậu 3, hậu 4: cúc cù cu: cu1 cu2 cu3 cu4 cu5) đã là một thứ gì đó lạ lẫm lắm rồi...

Nhiều người chơi chim khi được hỏi đến các giọng cu gáy đều nhận định thích thú với giọng Sấm và Thổ. Tuy nhiên, khi được hỏi thích ở điểm gì vài 3 bác vẫn chưa phấn tích đủ ý!

Chơi chim cũng như 1 đam mê nhất định khác. Người có đam mê 1 thú vui gì đó thông thường họ nhận ra được các đặc trưng cơ bản và những sự trùng khớp với cá tính, suy nghĩ tâm tư hay nguyện vọng. Có người thích sự khỏe khoẳn, thích ngay thẳng - sự uy lực trong thanh nhưng vang tới khắp nơi. Ngay gần đây nhưng xa xa vọng tới - ở nơi ấy nhưng ấm nồng mạnh mẽ vui tươi. Tiếng sấm dền vang cũng bắt đầu từ đó...

Ở bài viết này chúng ta không tìm hiểu nhiều về các giọng chim cu. Có người chơi hiểu theo cách riêng của mỗi người. Mời các bạn tham khảo một chú chim cu gáy có chất giọng độc đáo dưới đây:


Sưu tầm

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

Kỹ thuật nuôi trồng