Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Heo nái mang thai bao nhiêu ngày

Heo nái (lợn nái) mang thai cần có quy trình chăm sóc và kỹ thuật nuôi phù hợp. Vậy, cách tính ngày mang thai của heo nái ra sao? mời bạn đọc và các hội nông dân tham khảo

Thông thường, Heo nái (lợn nái) mang thai là 114 ngày ở heo rạ, 115 ngày ở heo so, nếu chênh lệch quá sẽ có vấn đề, nhất là đẻ sớm rất nguy hiểm và ngược lại hơn đẻ trễ (heo đẻ quá ngày). Đẻ sớm trên 8 ngày cực khó nuôi và heo con sẽ chết.., đẻ trễ nuôi được, có thể nuôi heo con đẻ trễ 2-7 ngày.

Cách tính ngày đẻ của heo nái theo dương lịch, cách tính nhanh nhưng có độ lệch 2 ngày, bởi do có những tháng có 28, 29, 30, 31 ngày (năm nhuần, năm không nhuần).

Xem thêm: Cách chăm sóc heo nái và heo con sơ sinh / Kỹ thuật chăm sóc lợn nái khi mang thai

Cách tích ngày mang thai của heo nái, lợn nái

 

Mục đích tính ngày heo nái sắp đẻ:
- Lo vệ sinh chuồng trại, lo xây dựng thêm nhiều chuồng cho heo con sau này.
- Lo thuốc men, dụng cụ, những vật cần thiết cho heo đẻ.
- Không đi xa, nên về sớm hơn ngày heo đẻ.

Thí dụ: Phối giống heo ngày: 1-1-2017
Thì ngày heo đẻ là: 24-4-2017 (114 ngày)


Hoặc: Phối giống heo ngày 29/12/2016
Thì ngày heo đẻ là: 22-4-94
Kết quả là: 22-4-94 Quá 30 tức là qua tháng mới.
Quá 12 tức là qua năm mới, do đó ngày heo đẻ có thể là 22-4-2017
Chúng ta cũng có thể sử dụng hằng số khác: -8/+4/0 (N.H.H)
Cũng cho cùng kết quả giống hằng số trên.
Có nhiều nơi người ta quen dùng âm lịch, ta có thể dùng dãy hằng số -4/4+4/0. (N.H.H)

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

Kỹ thuật nuôi trồng