Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Những sâu bệnh hại cần chú ý trong tháng 4

Các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá phát sinh nhanh, gây hại nặng đến giữa tháng 4. Bệnh lùn sọc đen hại rải rác trên trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh.

1. Trên lúa

Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại diện hẹp chủ yếu trên các trà lúa xuân sớm và chính vụ. Châu chấu tre tiếp tục nở và gây hại. Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá hại tăng; ốc bươu vàng, bọ xít, ruồi đục nõn tiếp tục hại.

>>> Xem thêm: Ốc bươu vàng gây thiệt hại lớn cho lúa xuân

Những sâu bệnh hại cần chú ý trong tháng 4

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại tăng trên lúa trà sớm ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Bệnh khô vằn gây hại tăng, hại nặng tại các tỉnh phía Nam trong vùng. Chuột gây hại tăng hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn đứng cái làm đòng, trên lúa trà muộn ở giai đoạn đẻ nhánh, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

- Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn… gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá gia tăng gây hại chủ yếu trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh đạo ôn cổ bông hại chủ yếu trên trà lúa chính vụ ở giai đoạn trỗ đến chắc xanh. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu keo gây hại rải rác. Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:

- Rầy nâu phổ biến trưởng thành mang trứng, gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ một số nơi có diện tích bị nặng. Những địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu cần theo dõi lịch xuống giống ở địa phương, gieo sạ mật độ vừa phải, không phun nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng lúc đầu vụ nếu chưa thật cần thiết nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau. Ngoài ra, trên lúa Đông Xuân 2017 - 2018 ở giai đoạn đòng trỗ cũng cần lưu ý đến bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông.

2. Trên cây trồng khác

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, ốc sên tiếp tục gây hại.

Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại.

Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư tiếp tục gây hại.

Cây dừa: Diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại.

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

Kỹ thuật nuôi trồng