Mức cho vay tối đa đối với hộ gia đình trồng cây công nghiệp, ăn quả, nuôi trồng thủy hải sản

Thứ 7, 15/06/2019 | 09:00 GMT+7

Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là 200 triệu đồng.

Câu hỏi:

Xin cho biết, theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là bao nhiêu?

Tìm hiểu mức cho vay tối đa với hộ gia đình trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thủy hải sản

Theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với hộ nuôi trông thủy sản có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp là bao nhiêu?

Tôi xin hỏi, đối với chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn là bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với hợp tác xã khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ là bao nhiêu?

Khách hàng có nhu cầu vay vốn về kinh doanh (đặc biệt là phụ nữ) như: nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, buôn bán nhỏ, sửa chữa nhà cửa,… thì có thể đến các tổ chức tài chính vi mô để vay. Thông tin này đúng hay sai?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là 200 triệu đồng.

Quy định hiện hành về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với hộ nuôi trông thủy sản có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp là 500 triệu đồng.

Đối với chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn 1 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với hợp tác xã khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ là 2 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn về kinh doanh (đặc biệt là phụ nữ) như: nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, buôn bán nhỏ, sửa chữa nhà cửa,… thì có thể đến các tổ chức tài chính vi mô để vay là thông tin đúng.

Chia sẻ

Tin nông nghiệp

Giá lợn hơi sẽ tiếp tục đứng ở mức cao
Giá lợn hơi sẽ tiếp tục đứng ở mức cao

8 view | Thứ 6, 21/06/2024 | 08:39 GMT+7

Giá Thanh long tăng gấp rưỡi
Giá Thanh long tăng gấp rưỡi

212 view | Thứ 7, 04/05/2024 | 10:47 GMT+7

Giá cao su sẽ biến động mạnh thời gian tới
Giá cao su sẽ biến động mạnh thời gian tới

573 view | Thứ 3, 16/04/2024 | 08:41 GMT+7

Mừng - lo khi giá cà phê tăng nóng
Mừng - lo khi giá cà phê tăng nóng

545 view | Thứ 2, 25/03/2024 | 09:43 GMT+7

Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm sò đơn giản
Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm sò đơn giản

37 view | Thứ 6, 14/06/2024 | 09:07 GMT+7

Hướng dẫn trồng mộc nhĩ trên thân cây gỗ
Hướng dẫn trồng mộc nhĩ trên thân cây gỗ

94 view | Thứ 6, 07/06/2024 | 08:25 GMT+7

Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen
Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen

105 view | Thứ 7, 01/06/2024 | 09:19 GMT+7

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trâu thịt
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trâu thịt

120 view | Thứ 3, 28/05/2024 | 16:33 GMT+7

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài sai quả
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài sai quả

162 view | Thứ 2, 20/05/2024 | 09:25 GMT+7


TOP VIEW