Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Trên 7ha tôm bị đốm trắng ở Nghệ An

Theo thông tin từ Trạm Chăn nuôi & Thú y huyện Quỳnh Lưu, trên địa bàn huyện có trên 7ha tôm bị bệnh đốm trắng.

Vụ 1 năm 2018, huyện Quỳnh Lưu có 465 ha nuôi tôm. Từ ngày 15/3, các hộ dân bắt đầu thả tôm giống và kết thúc vụ 1 trước ngày 30/7/2018. Hiện toàn huyện đã thả khoảng 300ha tôm vụ 1, với trên 270 triệu con tôm giống thẻ chân trắng.

>>> Xem thêm: Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng nước ngọt

Trên 7ha tôm bị đốm trắng ở Nghệ An

Tôm chết tại một số ao nuôi xuất hiện từ đầu tháng 4 đến nay, tập trung ở Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương và Quỳnh Thanh... Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút đốm trắng, Trạm Chăn nuôi & Thú y đã làm tờ trình tham mưu với Phòng NN-PTNT huyện gửi Chi cục Thủy sản đề nghị cấp khoảng 3 tấn hóa chất clorine để xử lý nguồn nước...

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

Kỹ thuật nuôi trồng