Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có phải là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận?

Theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với hộ nuôi trồng thủy sản có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp là bao nhiêu? 

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nằm trên địa bàn nông thôn được vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đúng hay sai?

Thông tin khách hàng vay vốn theo quy định tại Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là các cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại, đúng hay sai?

Xin cho biết, khách hàng khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay được tổ chức tín dụng giảm lãi suất tối thiểu bao nhiêu % so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng?

>>> Xem thêm: Công ty nông nghiệp Mỹ muốn rót thêm vốn vào Việt Nam

Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn

Trả lời:

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với hộ nuôi trồng thủy sản có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp là 500 triệu đồng.

Theo Nghị định 55, Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nằm trên địa bàn nông thôn không phải là đối tượng được vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Thông tin khách hàng vay vốn theo quy định tại Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là các cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại là đúng.

Khách hàng khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay được tổ chức tín dụng giảm lãi suất tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.

Chia sẻ

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

@ Kỹ thuật nuôi trồng