Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Kỹ thuật cho cây sầu riêng ra hoa sớm

Làm thế nào để cây sầu riêng ra hoa sớm và đạt kết quả như mong muốn? Câu trả lời sẽ có ngày sau đây:

Tiến sĩ Mai Văn Trị - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ chia sẻ những kinh nghiệm về cách xử lý cây sầu riêng ra hoa sớm.

>>> Xem thêm: Kỹ thuật phòng trừ bệnh thối trái trên quả sầu riêng

Kỹ thuật cho cây sầu riêng ra hoa sớm

Có 4 bước trong kỹ thuật cần lưu ý:

- Dọn vườn: Trồng cây ở mật độ vừa phải, cây khỏe, ít bị nhiễm bệnh

- Việc chăm sóc cây phải được tiến hành đúng quy trình. Đặc biệt, cần chú ý việc phục hồi vườn cây sau thu hoạch

- Kiểm tra sâu bệnh trên cây: Nếu phát hiện cây có sâu bệnh nguy hiểm thì không nên tiến hành kỹ thuật xử lý cho cây sầu riêng ra hoa sớm.

- Trước khi xử lý thuốc, tiến hành cải tạo vườn cây như: làm mương thoát nước, thiết kế cọc cắm để phủ đất bằng bạt nhựa trong su ốt nhằm che chắn lượng nước mưa xâm nhập vào trong đất.

Công việc này thường được tiến hành vào đầu tháng 8 hoặc trung tuần tháng 8. Khi thấy đợt chồi thứ 2 có lá phát triển đầy đủ, thì tiến hành phun thuốc đều trên tán theo hướng dẫn. Sau 4 tuần, thấy đọt non phát thành chồi, khi đó tháo bạt phủ ra, tiến hành bón phân tưới nước giống quy trình bình thường.

Lưu ý: Việc thực hiện tháo bạt nhựa hay bón phân, tưới nước phải làm dần dần để tránh cây bị sốc.

Việc xử lý ra hoa sớm ở cây sầu riêng có thành công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sức khỏe của cây, điều kiện thời tiết và một số nguyên nhân khác. Do đó, người trồng vườn cần học hỏi, tham khảo kinh nghiệm những người xung quanh đã thực hiện thành công việc này hoặc nghe tư vấn cán bộ kỹ thuật.

Trong quá trình xử lý ra hoa sớm, cây sẽ bị sốc và suy yếu dần. Do đó, không nên thực hiện 2 vụ liên tiếp, như thế sẽ làm cho cây bị suy yếu và cho năng suất thấp về sau.

Trong các bước xử lý cây sầu riêng ra hoa thì kỹ thuật chăm sóc cây sau thu hoạch đóng vai trò quyết định đến các giai đoạn sau và kết quả đạt được trong suốt quá trình xử lý (ngoại trừ yếu tố thời tiết).

Chia sẻ
NỘI DUNG CHÍNH

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

@ Kỹ thuật nuôi trồng