Nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác cho hội viên, nông dân

Thứ 7, 20/07/2019 | 14:44 GMT+7

Từ 2015 – 2018, các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức 240.594 cuộc tuyên truyền cho hơn 12 triệu lượt hội viên, nông dân về kiến thức và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hợp tác xã, tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan học tập các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến đang làm ăn có hiệu quả.

Ngày 29 tháng 7 năm 2011, Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã Ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW về việc “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020.

>>> Xem thêm: Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn

Nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác cho hội viên, nông dân

 Để thực hiện Nghị quyết trên của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Hằng năm Trung ương Hội đã giao chỉ tiêu thi đua xây dựng mô hình kinh tế hợp tác cho các tỉnh, thành Hội. Tại các hội nghị tổng kết năm của Ban chấp hành TW Hội đều đánh giá kết quả Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, Trung ương Hội đã ký chương trình phối hợp với  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

Ngay sau đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động số 16 - CT/HNDTW về việc thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng ban hành Công văn số 2583 - CV/HNDTW, ngày 01/3/2017 chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng các loại hình Hợp tác xã kiểu mới theo Luật.

Năm 2018, Trung ương Hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã đã ký kết và ban hành Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Liên Minh hợp tác xã Việt Nam- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện mục tiêu 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, các đoàn thể quần chúng nhằm khai thác các nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã và chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời tích cực vận động hội viên nông dân xây dựng mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới.

Đến nay hầu hết các tỉnh, thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Liên minh Hợp tác xã nhằm thống nhất phối hợp hoạt động giữa 2 tổ chức trong việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể trong nông nghiệp và phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân Việt Nam trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; góp phần hỗ trợ kinh tế hộ làm ăn có hiệu quả. Phối hợp xây dựng các mô hình hợp tác xã phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đổi mới như: tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội nông dân, sinh hoạt các câu lạc bộ; thông qua Hội nghị Ban chấp hành các cấp; các hội nghị sơ kết, tổng kết theo chuyên đề, đặc biệt là Hội nghị “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở xã, phường mỗi năm 1 lần; ở huyện thị, quận và tỉnh, thành phố 5 năm 2 lần và Trung ương 5 năm 1 lần. Hội nghị “Nông dân điển hình tiên tiến” 5 năm 1 lần.

Ngoài ra còn thông qua các kỳ sơ, tổng kết 6 tháng, 1 năm hoặc các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nông dân, các hội thi do nông dân tổ chức như: Hội thi nhà nông đua tài được tổ chức 5 năm 1 lần; Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông, được tổ chức 2 năm 1 lần; Hội thi tiếng hát đồng quê...Trong các hội thi các câu hỏi đều có nội dung hỏi về kiến thức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Kết quả, trong giai đoạn từ 2015 - 2018 các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức được 240.594 cuộc tuyên truyền cho hơn 12 triệu lượt hội viên, nông dân về kiến thức và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hợp tác xã, về nội dung Quyết định số 2261/QĐ-TTg và các cuộc thăm quan học tập các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến đang làm ăn có hiệu quả.

Qua công tác tuyên truyền bước đầu đã giúp hội viên, nông dân thay đổi nhận thức về hợp tác xã. Giai đoạn tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung về cơ sở, nhất là ở chi, tổ hội. Mỗi năm, mỗi chi, tổ hội ít nhất 2 lần sinh hoạt theo chuyên đề để tuyên truyền cho hội viên nông dân về vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường; Tuyên truyền về vai trò của hợp tác xã bằng các ấn phẩm của Hội; tổ chức các hình thức sân khấu hóa để nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chủ trương trên.

Chia sẻ

Tin nông nghiệp

Giá Thanh long tăng gấp rưỡi
Giá Thanh long tăng gấp rưỡi

176 view | Thứ 7, 04/05/2024 | 10:47 GMT+7

Giá cao su sẽ biến động mạnh thời gian tới
Giá cao su sẽ biến động mạnh thời gian tới

438 view | Thứ 3, 16/04/2024 | 08:41 GMT+7

Mừng - lo khi giá cà phê tăng nóng
Mừng - lo khi giá cà phê tăng nóng

535 view | Thứ 2, 25/03/2024 | 09:43 GMT+7

Giá cà phê tăng vọt
Giá cà phê tăng vọt

298 view | Thứ 2, 11/03/2024 | 16:26 GMT+7

Hướng dẫn trồng mộc nhĩ trên thân cây gỗ
Hướng dẫn trồng mộc nhĩ trên thân cây gỗ

44 view | Thứ 6, 07/06/2024 | 08:25 GMT+7

Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen
Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen

59 view | Thứ 7, 01/06/2024 | 09:19 GMT+7

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trâu thịt
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trâu thịt

86 view | Thứ 3, 28/05/2024 | 16:33 GMT+7

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài sai quả
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài sai quả

123 view | Thứ 2, 20/05/2024 | 09:25 GMT+7


TOP VIEW