Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp

Đặc điểm sinh học của cá mè hoa

Mỗi loài cá đều có những đặc điểm sinh học khác nhau hoặc đôi khi có tính tương đồng. Dưới đây là đặc điểm sinh học của cá mè hoa để người chăn nuôi biết và áp dụng cho cách chăm sóc khi nuôi các mè hoa.

Cá có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cá mè hoa thích sống ở tầng nước giữa và tầng nước trên, tính hiền, ít nhảy hơn cá mè trắng. Thức ăn chủ yếu là động vật phù du và một phần thực vật phù du.

>>> Xem thêm: Các kiến thức cơ bản về cá mè vinh

Đặc điểm sinh học của cá mè hoa

Cá mè hoa có sức lớn nhanh hơn cá mè trắng. Ở hồ chứa nước mới hình thành tốc độ lớn của cá nhanh: Cá 1 tuổi nặng 2,8kg, cá 2 tuổi nặng 5,2 kg, cá lớn nhất có thể đạt tới 35 – 40kg. Cá mè hoa nuôi thích hợp ở sông, hồ mặt nước lớn. Cá nuôi trong ao nhỏ thì chậm lớn.

Cá mè hoa đẻ ở sông vào tháng 5-6. Nuôi trong ao thành thục sinh dục sớm, có thể cho đẻ vào tháng 4 và đẻ làm nhiều lần trong năm. Cá cái 3 tuổi, cá đực 2 tuổi tham gia sinh sản lần đầu.

Cộng đồng Yêu nông nghiệp

Chia sẻ các kinh nghiệm trong Kỹ thuật chăn nuôi, Trồng trọt trực tuyến.

Kỹ thuật nuôi trồng